mandag 6. januar 2014

Spesialgruppen for medisin og helsefag 60 år!


15.11.13: SMH-dag (Spesialgruppen for medisin og helsefag) – SMH 60 år

Noen av høydepunktene:
Mariann Mathisen: Vi er bibliotekarer er både generalister og spesialister, og vi må fortsette å spesialisere oss innen kunnskapsorganisering, søking (systematiske søk) - og opplæring i søking: viktig å evaluere undervisningen og ha klare læringsmål!

Elin Opheim/Monica Stolt Pedersen: Vi bibliotekarer må lære «forskerspråket»/ - prosessen, hvor kan vi bidra -> super oversikt fra UCF: Research life cycle (http://library.ucf.edu/ScholarlyCommunication/UCFResearchLifecycle.pdf ) som synliggjør forskningsprosessens mange faser og hvor biblioteket kan bidra underveis!

 Eystein Gullbekk/Therese Skagen: biblioteket må tenke nytt om hvordan vi kan bidra til forskningstøtte: bred / spesifikk forskerstøtte, mye som forventes av de som er i en forskerutdanning/ ph.d.-løp: de skal kunne forskning, akademisk skriving, referanseteknikk, søking, formidling av resultatene osv..

 Hege Underdal: nyeste fra Helsebiblioteket: legemiddelregning-app - som eksempel på hvordan de jobber med å utvikle nye tjenester/funksjoner.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar